Enkele-kaartlegging

Deze kaart draagt bij in het krijgen van inzichten, richtingen of antwoorden.

Eerlijkheid

Er wordt een beroep gedaan op deze eigenschap.
Een situatie vraagt om hier eerlijk in te handelen.
Doorbreek een patroon, zet in wat je altijd al wist en past bij een keuze.

Lees de antwoorden en richtingen aandachtig.
Is je antwoord nog niet compleet?

Stel één of meerdere van de volgende vragen:

  • wat heb ik nodig om dit te kunnen
  • waar moet ik aan denken om een completer overzicht te krijgen
  • waar moet ik aan werken
  • hoe kan ik hier verder in komen
  • komt er nog een vraag in je op die hier niet tussen staat stel die dan ook

Kies dan of je met “enkele kaartlegging” verder gaat of met “drie kaartlegging”.